Wymagania techniczne

 1. Przejście komina przez stropy i dachy.
  Przy przejściu komina przez stropy należy zachować szczelinę dylatacyjną ok. 2-3cm z każdej strony komina. Przestrzeń między kominem a konstrukcją należy wypełnić materiałem niepalnym. W tym celu zaleca się stosowanie wełny mineralnej.
  W przypadku przejścia komina przez strop drewniany lub drewnianą konstrukcję dachu należy zastosować szczelinę szerokości min. 5cm.
  Rys._5Rys._6
 2. Usytuowanie komina względem ścian.
  W przypadku usytuowania komina przy ścianach wykonanych z materiałów łatwopalnych należy zachować 5cm odstęp między kominem a ścianą. Przestrzeń między elementami musi posiadać odpowiednią cyrkulację, np. dzięki otworom wlotowym przy podłodze i wylotowym poniżej stropu. Odległość komina od ścian wykonanych z materiałów niepalnych może wynosić 5-10mm. Szczelinę między elementami należy wypełnić masą elastyczną, wzmocnić połączenie siatką tynkarską oraz przykryć listwami dylatacyjnymi,
  Rys._7
 3. Przejście poziomych odcinków przewodu kominowego przez ściany.
  W miejscu przejścia czopucha przez ściany wykonane z materiałów łatwopalnych należy zastosować zabezpieczenie materiałem niepalnym (np. wełna mineralna, beton komórkowy) w promieniu min. 15cm.
  W przypadku przejścia czopucha przez ścianę z materiałów niepalnych należy zastosować dylatację z wełny mineralnej na całej długości przejścia.
  Rys._8
 4. Usytuowanie elementów względem otworów wyczystkowych.
  Otwory wyczystkowe powinny być usytuowane w odległości min 40cm od elementów lub zabudowy wykonanych z materiałów łatwopalnych. Zastosowanie osłony termicznej drzwiczek wyczystkowych pozwala na zachowanie odległości minimum 20cm.
  W przypadku wykonania podłogi z materiałów palnych, przed otworem wyczystkowym należy zastosować osłonę w odległości min 50 cm przed, i 20 cm w obie strony od krawędzi otworu.
  .
 5. Podstawa komina.
  Pod komin na fundamencie należy wykonać cokół o odpowiedniej wysokości w celu niedopuszczenia do zatkania kratki powietrza przewietrzającego, umożliwienia późniejszego bezproblemowego odprowadzania kondensatu z króćca kształtki ścieku oraz dla dopasowania wysokości przyłącza spalin do kotła. Proponuje się, aby wysokość cokołu wynosiła 25cm, co ułatwi późniejsze prawidłowe funkcjonowanie układu kocioł – komin. W tym celu jeden pustak kominowy należy zalać betonem lub wykonać cokół z cegieł lub betonowy.
  .
 6. Geometria przewodu.
  Ze względów użytkowych zaleca się zorientowanie drzwiczek w kierunku prostopadłym do osi wlotu przyłącza spalin. Minimalna wysokość przyłącza spalin wynosi 112cm licząc od podstawy komina do osi wlotu. Ewentualne drobne zmiany wysokości możliwe są poprzez dopasowanie wysokości cokołu pod kominem. Wysokość konstrukcyjna przyłącza zmienia się skokowo co 32 cm w zależności od ilości zastosowanych odcinków przewodu (112cm, 148cm, 184cm, itd.)
  .Rys._9
 7. Połączenie czopucha z wlotem przewodu.
  Z uwagi na różną rozszerzalność temperaturową stalowego czopucha oraz szamotowego elementu wlotowego komina, należy zastosować szczelinę dylatacyjną w połączeniu czopucha z kominem w celu uniknięcia jego uszkodzeń. Wymiary i wypełnienie szczeliny zależą od temperatury spalin w przewodzie.
  Dla kotłów gazowych i olejowych dopuszcza się stosowanie szczeliny 2-3mm wypełnionej elastycznym silikonem wysokotemperaturowym.
  Rys._10
  Dla wkładów kominkowych oraz kotłów opalanych paliwem stałym należy stosować szczeliny szersze, ok 5-10mm, wypełnienie materiałem ognioodpornym o trwałej elastyczności (np. sznur ceramiczny).
  .
 8. Wykończenie klinkierem.
  W celu wykończenia komina cegłą klinkierową należy zastosować płytę wspornikową podtrzymującą obmurowanie. W przypadku wylewania płyty bezpośrednio na budowie, należy ją wykonać z betonu klasy co najmniej B20 (C15/20), stosując żebrowane zbrojenie Φ10 oraz Φ8 według rysunku wykonawczego poniżej. Należy pamiętać o konieczności zagęszczenia i odpowiedniej pielęgnacji betonu po wylaniu formy w celu uniknięcia spękań skurczowych oraz zachowaniu wymaganego odstępu czasu przed obciążeniem płyty (po 7 dniach wytrzymałość ok. 55-60%, pełna wytrzymałość po 28 dniach). Maksymalna wysokość podpieranej obmurówki to 2,5m. Wentylacja szczeliny między trzonem kominowym a obmurówką – 15mm powinna być zapewniona przez niewypełnienie spoin pionowych obmurówki w pierwszej i ostatniej warstwie cegieł. Zbrojenie płyty bezwzględnie musi być oddalone od krawędzi górnej o min. 2cm. W celu uniknięcia zacieków należy wykonać kapinosy na obwodzie płyty wspornikowej.Zbrojenie płyty musi być w każdym przypadku zatwierdzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
  Rys._11a Rys._11b.
  W ofercie dostępne są także prefabrykowane płyty wspornikowe dla typowych zestawów przewodów.
  .
 9. Zakończenie przewodu.
  Przewody spalinowe muszą być zakończone w odpowiedni sposób z użyciem płyty przykrywającej. W ofercie znajdują się gotowe płyty przykrywające dla typowych zestawów kominowych. W przypadku zastosowania innego zestawienia przewodów płytę przykrywającą należy wykonać na placu budowy z uwzględnieniem wskazówek jak dla płyty wspornikowej. Ponadto, należy wykonać spadki umożliwiające odpłynięcie wody opadowej na zewnątrz. Krawędzie płyty przykrywającej powinny wystawać poza zewnętrzne ścianki pustaków kominowych lub obmurówki na odległość 8,5cm. Poniżej przykładowy szkic płyty przykrywającej dla zestawu przewodów PK+2 x pustak wentylacyjny 2-kanałowy bez obmurówki.
  Rys._12a Rys._12bSposób wykonania obróbki wylotu spalin jest dokładnie opisany w instrukcji dostępnej na stronie internetowej